Sygdomsforståelse
Hvad er kræft - Hvad vil kræft ?


Kræft er en sygdom på mange planer:

 

Individuelt og kollektivt

 

Fysisk, psykisk og spirituelt-eksistentielt,

 

Og i vores procesforståelse af sygdom har den et formål:

 

nemlig at blive lyttet til,

at sætte processer i gang i alle der møder sygdommen,

hvad enten det er som patient, som pårørende eller som behandler.


 

Hvad er kræft  -  Hvad vil kræft ?

Fysisk set er det velkendt. Det handler om vildtvoksende celler, om celler der er ude af organismens overordnede kontrolsystem. Celler, der har lukket sig inde i deres eget lille univers.

I en lægevidenskabelig forståelse er dette sygdommen – og alt andet er sygdommen ligegyldigt.

 

I en holistisk proces-forståelse er sygdommen mere end det.

 

Kræft består også af hele det følelseshav og af alle de tanker, der opstår fra dag 1.

Følelser af skyld, skam, mindreværd,
Tanker om én selv, om hvorfor det er sket,

om hvorfor mig og en lang række af eksistentielle spørgsmål.

 

Disse tanker og følelser er ikke blot en følge af sygdommen, nej, de er en del af selve sygdommen og sygdommens mening – og at arbejde med disse spørgsmål har betydning for behandlingsforløbet. At arbejde med dem kan gavne behandlingsforløbet. Det er det holistiske proces - perspektiv.

 

Og så er der endelig en måske provokerende hypotese – for kræft er mere end det:

 

Kræft er spirituelt/energimæssigt set en aflukning af en spirituel energi, der ønsker at komme igennem til den enkelte – eller

vi kan se kræft som et udtryk for et kald indefra.

Et kald om at gå dybere ind og mærke sig selv.
Opleve at livet rummer mere end vores personlighed.
Noget større.

 

Pointen er, at kræft ER alt dette.
At integrere denne tankeform kan opløse en kræftknude i den enkelte og i den danske sundhedssektor.

 

Eller bedre:

Kræft er noget dybere inde i den enkelte, noget der viser sig

-         som knuder,

-         som selvdestruktive tanker og følelser,

-        som en kalden efter noget dybere, noget åndeligt, efter mening.

 

Det er dette, der er selve sygdommens væsen.

 

Det er, hvad kræft er.

 

Det er, hvad kræft vil.


Det er hvad sygdom vil.

4 platforme - 4 perspektiver


Når vi taler om kræft er der fire perspektiver, som kan optræde samtidig. Det kan betyde, at vi taler forbi hinanden:

I det personlige perspektiv ses sygdommen fra patientens, den pårørendes, det enkelte menneskes perspektiv, hvad enten vi har sygdommen eller ej.

Ved siden af dette optræder behandlernes perspektiv, lægernes tilgang og forståelse, de komplementære behandleres perspektiv.

For andre er det videnskabelige perspektiv det interessante, hvad enten vi tænker på statistiske undersøgelser, case studies, eller andre tilgange til at skabe information omkring sundhed og helbredelse.

Endelig er der kollektive perspektiver, som måske er det afgørende aspekt, der kan løfte byrden fra skuldrene af den enkelte kræftpatient. Eliminere skyldfølelsen.
Sygdommen er knyttet til samfundsudviklingen snarere end til det enkelte menneskes udvikling. Der er ingen skyld fra fortiden. Der er et ansvar her og nu - og det er noget helt andet.  


Kræft som en proces

Disse fire perspektiver bindes sammen af en række indbyrdes relationer,
og de bindes sammen af en teoretisk ramme:  En generel sygdomsforståelse, som alle fire perspektiver eller platforme relaterer til.

 

Denne sygdomsforståelse er en holistisk procesforståelse, kendt fra den procesorienterede psykologi (Mindell):

Kræft er udtryk for en dybereliggende proces, tildels ubevidst.
At komme i kontakt med denne proces kan opfattes som sygdommens formål,
og det der kan give sygdommen mening for den enkelte.

Processen (kræften) viser sig på 4 niveauer og på hvert niveau er der en indgang til at gøre en personlig indsats med støtte udefra:

-   processen er fysisk, og viser sig som sygdommens fysiske symptomer. 
Konventionel kræftbehandling opfatter udelukkende dette aspekt som kræftbehandling. I en holistisk forståelse er der andre aspekter, der er vigtige.

-   Et energimæssigt eller eterisk lag i mennesket er afgørende for vores sundhed og energiniveau. Det forbinder det fysiske niveau med det psykiske og spirituelle område. Mange komplementære behandlingsformer og terapier går ind på netop dette niveau (zoneterapi, kraniosacral terapi, osv),

-   Kræften viser sig psykisk i form af de tanker og følelser, der dukker op 

fra dag 1. 

Her kan den enkelte gøre en stor indsats, i forhold til følelser af skyld  

og angst, og i forhold til de negative tankeformer, der kan styre vores liv.
Det er en indsats, der styrker helbredelsen.

-   Endelig kan kræft åbne for en eksistentiel og spirituel dimension i tilværelsen. 
Gad vide, om dette ikke rummer nøglen til forståelsen og håndteringen af kræft.


Den energimæssige helhed bestående af disse 4 niveauer er lige nu det nærmeste jeg kan se, at vi kan komme til det, man kunne kalde sygdommens kvantemekanik.

Og bag det hele ligger den holistiske tanke:
Det er helbredende at gøre en personlig aktiv indsats for egen sundhed.

Overvej selv hvordan.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.02 | 10:22🙏💖Fine tanker - universelle ~ livet 🙏💖☀️🌳🌈🍀🌟👍

...
23.10 | 14:46
Terapeuter har modtaget 2
28.02 | 06:55
Sundhedsforståelse har modtaget 4
07.05 | 17:32
Forside har modtaget 5
Du kan lide denne side