Idegrundlag for det Holistiske Sundhedshus
1. Idegrundlaget handler om


- Den ligeværdige dialog mellem menneske og behandler

- Fokus på at sygdom sætter en impuls i gang indvendigt

- At mobilisere de selvhelbredende kræfter

- At rumme såvel den lydige som den selv-ansvarlige patient

- At acceptere patienters valg og fravalg.


I det holistiske sundhedshus er mennesket i fokus frem for sygdommen. 

Patient - behandler - forholdet

Patient og behandler mødes i ligeværdighed og respekt for hinanden, med den ligeværdige samtale som redskab. Behandleren kan i denne sammenhæng både være de alternative/ komplementære/holistiske behandlere, læger og andre fra det konventionelle sundhedssystem.

Sygdomsforståelse

Der er i den holistiske tankegang indbygget en forståelse af sygdom som noget, der sætter impulser i gang i såvel patient som behandler. Og denne impuls er der flere måder at forholde sig til for begge parter. Men hvordan forløbet vil blive, vil i første omgang afhænge af patientens ståsted og parathed i forhold til at tage et ansvar for eget liv, sygdom og helbredelse.

I nogle tilfælde vil en patient bede om at få en sygdom fjernet, som noget ondt, der kan skæres bort, uden ønske om nogen erkendelse, uden ønske om at gøre impulsen til proces, og uden ønske om at bruge ressourcer på sygdommen. Et sådans synspunkt respekteres og er et muligt udgangspunkt for behandlingsforløb i det holistiske sundhedshus.

Denne reaktion på sygdom repræsenterer det ene yderpunkt i en proces, som Jesper Juhl og Helle Jensen kalder "Fra lydighed til ansvarlighed" i en undertitel til deres bog ”Pædagogisk Relationskompetence”. De beskriver en proces, der handler om at udvikle ansvarlighed ved at arbejde med relationen mellem mennesker. Og deres pointe er, at når der skabes et rum, der er præget af ligeværdighed og respekt, åbner det for udvikling af personlig ansvarlighed hos begge parter.

Udviklingen af personlig ansvarlighed er en overordnet demokratisk proces i den vestlige kultur. Den foregår inden for mange områder af samfundet. Konfliktløsning med brug af mediation anvendes eksempelvis i landsretten. Mødet mellem borger og offentlig forvaltning er i samme udvikling. Den foregår i mødet mellem sagsbehandler og klient, og i mødet mellem terapeut og psykisk syge.    Og vi skal have sundhedssektoren med, mødet mellem patient og behandler.

I det andet yderpunkt af denne udvikling står patienten, der selv ønsker at tage ansvar for sin sygdom, herunder hvilken behandlingsform, han/hun ønsker. Denne patient ønsker at mobilisere de selvhelbredende kræfter. Det stiller behandleren over for en anden udfordring, nemlig at stille sin ekspertise til rådighed i fuld udstrækning, ærligt at fremlægge sin viden og pege på de muligheder, patienten har for at vælge og fastlægge en strategi. Det kræver parathed hos begge parter, og evne til at gå i ligeværdig dialog.

Behandlerne / terapeuterne

Der stilles store personlige krav til fremtidens behandler, som ofte vil have sin mening og foretrukne strategi, men som må være i stand til at sætte sig selv i baggrunden. Støtte patienten i de personlige valg - og stå til rådighed med støtte på enhver måde - uden at blive overvældet af frygt eller vrede, når en patient fravælger behandlerens foretrukne behandlingstilbud.

Behandlerens psykologiske indsigt bliver derfor af voksende betydning. Ikke mindst indsigt i egen angst og evne til at rumme patienten uden at blive påvirket af den afvisning, det kan være at se patienten lave andre valg. Valg, som endda kan forekomme uhensigtsmæssige.

Jeg understreger, at der her er tale om to yderpunkter. At de fleste patienter står et sted der imellem, men at ekstremerne er velegnede til at belyse et af de spændingsfelter eller vilkår, fremtidens behandlere kan komme til at arbejde i. Sundhedssektoren har en forpligtelse til at integrere den strømning, der er i tiden, nemlig at mennesker udvikler større og større selvansvarlighed, vilje og evne til at håndtere livet, herunder sygdom og helbredelse. Og de udøvende må forstå og respektere, at sygdom for mange er en nøgle ind i en dybere forståelse af, hvem vi er som menneske, og hvordan vi kan være styret af ubevidste følelser som skyld, angst, sorg eller vrede. Forstå at arbejdet med spørgsmål som "Hvorfor blev jeg syg?" eller "Hvad skal jeg gøre, nu jeg er blevet syg?" i visse situationer kan være en del af mobiliseringen af de selvhelbredende kræfter.

Men hvordan skal disse tanker konkretiseres i fremtidens sundhedshuse?

Læs mere her

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.02 | 10:22🙏💖Fine tanker - universelle ~ livet 🙏💖☀️🌳🌈🍀🌟👍

...
23.10 | 14:46
Terapeuter har modtaget 2
28.02 | 06:55
Sundhedsforståelse har modtaget 4
07.05 | 17:32
Forside har modtaget 5
Du kan lide denne side